Algemene Voorwaarden 

  Sloepverhuur Rivercruise23 

1. Huurder dient 21 jaar of ouder te zijn en voor afvaart, zich te identificeren en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) te tonen, bij boekingen gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden en uw boeking is tevens geldig als huurovereenkomst. er dient  250,- contant betaald te worden als zijnde waarborg deze wordt na terugkomst geretourneerd . 

2. Boten worden uitsluitend afgeleverd na ondertekening van huurovereenkomst. 
3. Huurder heeft een eigen risico van € 500,00 per schadegeval bij casco-, WA- schade en bij vermissingen. Niet gemelde schade en/of vermissingen vallen buiten het eigen risico en worden voor 100% in rekening gebracht bij huurder. 
4. Huurder dient de sloep netjes/schoon, zoals meegegeven, weer terug in te leveren. Indien de sloep na de huurperiode in vervuilde staat wordt teruggebracht dan worden er extra schoonmaakkosten in rekening gebracht met een minimum van € 25,00.
 5. Huurder dient de sloep op de afgesproken tijd, einde huurperiode, weer terug te bezorgen. Bij tijdsoverschrijding wordt € 35,00 per uur extra in rekening gebracht. 6. Verhuurder stelt zich niet aansprakelijk voor schade, diefstal, enz. van de door uzelf meegebrachte persoonlijke eigendommen, en voor het ontstaan van persoonlijk lichamelijk letsel van opvarenden gedurende de huurperiode. 
7. Het varen met de sloepen geschiedt geheel op eigen risico. 
8. Huisdieren aan boord zijn niet gewenst. Indien anders overeengekomen dan dient hiervoor schriftelijk toestemming te zijn gevraagd en akkoord bevonden door de verhuurder. Deze toestemming dient op verzoek te worden getoond dan wel bij het betreden van de sloep. 
9. BBQ-en roken en open vuur aan boord is ten strengste verboden. 
10. Het maximaal toegestane aantal personen van 8 mag niet worden overschreden. 11. Rivier de Waal is uitgesloten als vaargebied in verband met de zeer drukke binnenvaart. Doorgang via de sluizen bij St. Andries is dan ook niet toegestaan. 
12. Verhuurder geeft huurder recht bij slecht weer (voor aanvang van huurperiode) de sloep te annuleren en op een nader in overleg te bepalen datum weer te reserveren. Deze ‘’slecht weer garantie’’ geldt alleen bij waarschuwingen door het KNMI voor heftige regenval en storm. 
13. Verhuurder heeft het recht de sloep door te verhuren wanneer huurder zonder bericht 30 minuten later dan de afgesproken tijd arriveert. 

DE VERHUURPERIODEN:  Dag: Van 10:00 uur tot 19:00 uur 


GEDRAGSREGELS 
Huurder dient zich te houden aan de plaatselijk geldende vaarregels t.a.v. snelheid, varen binnen aangegeven vaargebied d.m.v. boeien, betonning (denk aan de Biesbosch), verboden invaarten, etc. U mag geen afval e.d. overboord werpen. Huurder mag geen overlast veroorzaken aan mede ‘’watergebruikers’’. 

VAARREGELS 

U doet er goed aan, ondanks dat u geen vaarbewijs nodig heeft, zich toch alvast bekend te maken met de vaarregels en vaarverkeersborden. Een overzicht van de vaarregels treft u in het meegeleverde boordboek aan.